İNSAN KAYNAKLARI

LAÇİN GRUPTA ÇALIŞMAK KARİYER FORMU

LAÇİN GRUPTA ÇALIŞMAK Laçin Grup İnşaat, çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak “insan” öğesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.
Laçin Grup kurumsal iş ilkeleri, grubun sürdürülebilir bir büyüme içinde gelişimine devam etmesi için oluşturulmuştur.Dürüstlük, dinamizm, değişen koşullara hızlı adaptasyon, işe odaklılık değerlerine sahip büyük bir takımız ve bu takımı oluşturmaktadır.
Fonksiyonlar, departmanlar ve birimler ölçeğinde Laçin Grup ekibinin sadık bir üyesi olmak, diğer birey ve departmanlarla işbirliği yapmak, bunu yaparken her bireyin kendine has becerilerine güvenmek ve bunları kabul etmektir.

KARİYER FORMU
YÜKLE

CV'nizi yüklemek için tıklayınız!

0 312 279 44 11 MÜŞTERİ HİZMETLERİ